توتکابن
این کتاب کار مهم و نوینى است که براى نوسازى مفاتیح الجنان مرحوم محدّث قمى و
(با امتیازات متعدّدى که دارد) در مقام احیاى آن برآمده است.
نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی با همکاری احمد قدسی - سعید داودی
نوبت چاپ : سوم
زبان : عربى با ترجمه فارسى
حجم:7,593 KB


موضوع مطلب : مفاتیح نوین / آیت الله مکارم / mafatih
امکانات جانبی


 
 
بالای صفحه