توتکابن

برای دریافت پیش شماره(کد) روستا یا شهر دلخواه به آدرس زیر رفته و استان مورد نظر را انتخاب و بر روی دکمه جستجو کلیک کنید.

http://118.tct.ir/citycode.htm


در زیر پیش شماره شهرها و روستاهای چند استان را برایتان گذاشته ام:

استان گیلان:

0181277     آبکنار

0132475     آج بوزایه

0182521     آستارا

0142422     آستانه اشرفیه

0132737     آلیان

0142254     آهندان

0182343     اباتر

0132793     احمدسرگوراب

0182472     اردجان

0182476     ارده

0182479     ارشادمحله

0132482     اژدهابلوچ

0182456     اسالم/خلیفه آباد/ناورود

0182355     اسپند/چکوور

0142455     استخربیجار

0132685     اسطلخ جان

0132476     اسطلک

0182347     اسفقن سر

0132634     اسکولک

0132426     اشکیک

0142553     اطاق ور

0142737     البرز/جورکاسر

0142273     امام/ده

0132322     امامزاده/هاشم

0142456     امشل

0142722     املش

0142442     امیرهنده

0142327     انارستان

0142652     اوشیان

0182492     اولم

0142343     ایزبرم

0142282     ایوان استخر

0142233     بارکوسرا

0132578     بازقلعه اکبر

0182520     باغچه سرا

0132773     بالاخرطوم

0142235     بالارودپشت/بین کلایه

0132348     بداب

0182448     بداغ محله

0132456     برمچه قوام

0132647     بره سر

0132323     بلسبنه

0182334     بلگور

0181     بندر/انزلی

0142481     بندر/کیاشهر

0182328     بهمبر

0132325     بیجارکنار

0142562     پاپکیاده

0142325     پاشاکی بالامحله/پائین محله

0132694     پاکده

0142493     پرکاپشت

0142568     پروش

0182466     پره سر

0182335     پشت مسار

0182337     پشتیر

0132548     پلکوه/پاچکنار

0142432     پوشل

0142237     پهمدان

0132332     پیربازار

0182495     پیرسرا

0131881     پیرکلاچای

0142346     پیرکوه

0132577     پیش کنار

0182348     پیشخان

0142353     تازه آباد/جنگاه

0142426     تجن گوکه

0132352     تش

0132735     تطف رود

0182445     تکی تازه آباد

0132427     تمل شیرکوه

0142634     تمیجان

0132682     توتکابن

0131675     تویسروندان

0132428     تیسیه

0132465     جلیدان

0132635     جمال آباد

0182377     جمعه بازار/تولم شهر

0132648     جوبن

0132582     جوبنه

0132466     جوپشت

0132432     جورکویه

0182435     جوکندان

0132795     جیرده

0132434     جیرکویه

0142734     جیرگوابر

0132692     جیرنده/عمارلو

0132483     جیرهنده

0142642     چابکسر

0132424     چاپارخانه

0142566     چاف

0142633     چایجان

0132452     چپرپرد

0132687     چلکاسر

0132689     چلوانسرا

0132784     چماچاه

0142564     چماقستان

0142534     چمخاله

0182434     چوبربندرانزلی

0132786     چوبرشفت

0142427     چورکوچان

0182465     چوکا

0132435     چوکام

0132526     چولاب/ابراهیم سرا

0142438     چهارده

0132646     چهارمحل

0132732     چیران

0132445     حاجی بکنده

0142558     حاجی سرا

0142478     حسن بکنده

0181328     حسن رود

0142238     حسنعلی ده

0182442     حویق

0182538     حیران

0132638     خاصه کول

0182457     خاله سرا

0142355     خرارود

0182385     خراط محله

0182432     خرجیگل

0182497     خشک رودبار

0132436     خشکبیجار

0132734     خشکنودهان

0182438     خطبه سرا

0132798     خطیبان

0132422     خمام

0181228     خمیران

0182467     خوشابر

0142443     داخل

0132748     دارباغ

0182475     دارسرا

0132444     دافچاه

0142494     درگاه

0142498     دستک

0132684     دشتویل

0142647     دعوی سرا

0132586     دلچه

0182342     دلیوندان

0132787     دوبخشر

0182326     دوگور

0142492     دهشال

0142486     دهگاه

0142352     دیارجان

0142225     دیزین

0142342     دیلمان

0182468     دیناچال

0132762     راسته کنار/بوئین

0142762     رحیم آباد

0132637     رستم آباد

0131     رشت

0142632     رضامحله

0182462     رضوانشهر

0132622     رودبار

0182469     رودبارسرا

0142244     رودبنه

0132448     رودپشت

0132755     رودپیش

0142621     رودسر

0142637     روشن آبسر

0132468     زیباکنار

0132743     زیده

0142533     سادات محله/صیدرمحله

0142495     سالکده

0142549     سالکویه

0142772     سجیران/جیرکول

0132554     سده

0142263     سراجار

0132587     سراوان

0141255     سرچشمه

0142245     سرشکه

0132584     سروندان

0182384     سسمس

0142246     سطل سر

0131429     سقالکسر

0181235     سنگاچین

0132572     سنگر

0142733     سورکوه

0182363     سه سار

0182478     سیاه بیل/دیگه سرا

0181233     سیاه خاله سر

0142272     سیاه گوراب

0132797     سیاه مزگی/توسه

0142322     سیاهکل

0142635     سیاهکل رود

0142727     سیویر

0132792     شادخال

0132574     شاقاجی/اسلام آباد

0132788     شالما

0182485     شاندرمن

0142726     شبخوسلات

0142445     شرفشاده/کهنه رودپشت

0142434     ششکل

0182473     شفارود

0132782     شفت

0132547     شکارسرا

0142542     شلمان

0132738     شولم

0132672     شهربیجار

0132455     شهرستان

0131338     شهرصنعتی/رشت

0182493     شهرک صنعتی/صومعه سرا

0132447     شیجان

0132345     شیخ علی بست

0132579     شیخ علی توسه

0142248     شیخ علی کلایه

0182374     شیخ محله/سیاه درویشان

0182488     شیخ نشین

0182436     شیرآباد

0132686     شیرکوه

0142496     صفرابسته

0182322     صومعه سرا

0132326     صیقلان ورزل

0182336     ضیابر

0132535     طارم سر

0182487     طاسکوه

0181329     طالب آباد

0182358     طاهرگوراب

0132334     طرازکوه

0142655     طول لات

0182552     عباس آباد

0132652     علی آباد

0182533     عنبران محله

0142538     فتیده

0131229     فخب

0132472     فخرآباد

0142326     فشتال

0132442     فشتکه

0132536     فشتم

0132342     فلکده

0132722     فومن

0142648     قاسم آباد/سفلی

0142636     قاسم آباد/علیا

0132588     قاضیان

0182447     قروق/جماکوه

0132733     قلعه رودخان

0142433     کارسیدان

0132758     کاس احمدان

0182536     کانرود

0181268     کپورچال

0142277     کتشال

0132443     کته سرولات

0142448     کته شصت

0132556     کتیک

0132344     کتیگر/آقاسیدشریف

0142265     کچلام

0142736     کرفستان

0182332     کسما

0132446     کلاچاه دوم

0142658     کلاچای/بی بالان

0132745     کلرم

0132627     کلشتر

0132698     کلیشم

0142452     کماچال

0132744     کمامردخ

0132796     کمساربزرگ

0132542     کنارسر

0132589     کنستان

0132522     کوچصفهان

0181225     کوچک محله

0182494     کوچکام

0182354     کوده/میانده

0142275     کورنده

0132764     کوزان

0142243     کوشال

0181428     کولیور

0142544     کومله

0142744     کویه علیا

0132553     کیاسرا

0142435     کیسم

0142454     کینچاه

0142735     گرکه رود

0132752     گشت

0132474     گفشه

0132746     گل افزان/کلده

0141328     گل رودبار

0142554     گل سفید

0182356     گلسر/قاضده

0132632     گنجه

0132753     گوراب پس

0182327     گوراب زرمیخ

0132756     گوراب لیشاوندان/تازآباد

0142499     گورابجوار

0132543     گورابسر

0132754     گوشلوندان

0132693     گوفل

0142447     گیلده

0132544     گیلوادشتان

0132585     گیله پرده سر

0142742     لات لیل

0132477     لاشک

0132799     لاقان/مردخه

0141     لاهیجان

0132775     لپوندان

0142487     لسکوکلایه

0132462     لشت نشا

0142653     لشکاجان

0142267     لفمجان

0142437     لفوت بالا/ماشک تهرانچی

0132454     لله کا

0142522     لنگرود

0142488     لوخ

0132642     لوشان

0142547     لوکلایه

0132742     لولمان فومن

0132545     لولمان کوچصفهان

0182554     لوندویل

0141257     لیالستان

0132473     لیچاه

0182458     لیسار

0182378     لیف شاگرد

0142536     لیلاکوه

0132478     لیموچاه

0182482     ماسال

0132757     ماسوله

0132736     ماکلوان

0142347     مالفجان

0132457     مبارک آباد

0182344     مرکیه

0142548     مریدان

0132546     مژده

0132794     مژدهه

0132789     ملسکام/خسروآباد

0132644     منجیل

0182484     میرمحله

0132678     ناش/نوده

0142274     ناصرکیاده

0142546     نالکیاشهر

0182496     ندامان

0182373     نرکستان

0132583     نشرودگل

0132683     نصفی

0132785     نصیرمحله

0142477     نقره ده

0142242     نوبیجارمحله

0182376     نوخاله اکبری

0132484     نوده لشت نشا

0132763     نوده مرخال

0132433     نوشر

0182352     نوکاشت

0182477     نوکنده

0132776     نهزوم

0142646     واجارگاه

0182498     وردم

0182357     ولدپشت مخ

0182532     ویرمونی

0182437     ویزنه

0132778     ویسه رود

0132453     ویشکا

0132576     ویشکاننک

0182422     هشتپر/تالش

0142732     هلوسرا

0182375     هندخاله

 

آذربایجان شرقی:

کدشهرستان نام شهرستان

0432423     آبریز

0427426     آبش احمد

04246853    آتش بیگ

0423227     آچاچی

0412275     آخولا

0412742     آخوندقشلاق

0412422     آذرشهر

0491257     آرالان

04116334    آرپادره سی

0424426     آرموداق

0422832     آروق

0427454     آس قدیم

04246825    آسایش

0424336     آشنار

04246733    آغ زیارت

04232745    آغ طورق

0471261     آغ کهریز

04217263    آغاجری

0492330     آغبلاغ جلفا

0427328     آغبلاغ سفلی

04227662    آغبلاغ علیا

04246773    آغبلاغ گورانلو

04246264    آغبلاغ مهمان

04246774    آغچه ریش

04312255    آغچه کند

0432325     آغچه کهل زمانی سراب

0422739     آغچه کهل مراغه

0422828     آغکندقره خضر

0422847     آغمنار

0431236     آغمیون

0427264     آق براز

0427455     آق درق

0412364     آق گنبد

0427349     آقابابافرامرزی

04245222    آقکند/کاغذکنان

04246844    آلاقیه

0432716     آلان

0432437     آلانق

0412734     آلقو

0422778     آلماچوان

0422638     آلمالو

0472251     آمستیجان

0412363     آمقان

0432521     آمندسراب

0472328     آمندشبستر

0424427     آوین/مسجدلو

0421742     آهق

0427536     ابراهیم سمیع

0431234     ابرغان سراب

0491232     ابرغان مرند

0427552     اجاق کندی

0431275     احمدآباد/سفلی

04275294    احمدآباد/کلیبر

04245224    احمدآباد/گروس

0426235     اذغان

0412368     اربط

0432513     اربطان سراب

0492231     اربطان مرند

0432724     اردلان

0431235     اردها

0432725     ارزنق

0427326     ارزیل

0491253     ارسی مرند

0492317     ارسی/هادیشهر

04246394    ارقنه

0427272     ارنان

0431224     اسبفروشان

04312474    اسبقران

04245226    استانجین

0427343     استمال

04116315    استیارتبریز

0432528     استیارسراب

0491288     اسدداغی

0431229     اسفستان

0412347     اسفنجان

0412272     اسفهلان

0427531     اسکانلوی علیا

0427446     اسکلو

0412349     اسکندان

0411632     اسکندر

0412322     اسکو

0431245     اسلام آباد

04327157    اسماعیل آباد

04114320    اسنجان

04217413    اشان

0492311     اشتبین

0432432     اشتلق علیا

0421756     اصفهانجیق

0492327     افشارمرند

04232752    افشارمیانه

0432511     افشردی

0426242     افیل

0424642     اکوزگنبدی

0421761     اکیس

0432441     اکین آباد

0426238     اللو

04722465    الماس

04244313    النجارق

04112525    الوارسفلی

04112527    الوارعلیا

0412431     الوانق

0431266     امام چائی

0412441     امیردیزج

0471257     امیرزکریا

0491219     انامق

0432424     انباردان

04274684    انباستیق

0426256     انجرد

0472337     اندبیل

0431242     اندراب

04273353    اندرگان/ارسباران

04114321    انرجان

0427366     اوان

04246775    اورتاسو

0427463     اوزی

0424637     اوشندل

0431239     اوغان

0427461     اولی قشلاق

04112573    اولی کندی

0427347     اولیق

0424424     اونلیق

0426222     اهر

0431267     ایده لو

0422857     ایده لوی بزرگ

0432435     ایرانق

04275544    ایری بوجاق

0492314     ایری سفلی

0427339     ایری علیا

0424423     ایشلق

04246762    ایشلق کندی

04273376    ایشیقلو

0432721     ایل باغی

0427453     ایل یوردی

0412332     ایلخچی

04246763    ایمشجه

0427267     اینجار

0432719     ایوق

0472343     ایوند

0411269     باباباغی

04262924    باباجان

0422858     باباکلک

0491281     بابره سفلی

04246784    بابونه سفلی

0412264     بارانلو

04246778    بارگاه

0492228     باروج

0432619     باروق

0412232     باسمنج

0432324     باشکندی

04232743    باشماق میانه

04246266    باشماق هشترود

0432447     باشیزاوجان

0411431     باغ معروف/کجاآباد

0472344     باغ وزیر

04245225    باغجغازعلیا

04244253    بالسین

04244226    باللوجه

04262934    باللی قشلاق

0412348     باویل علیاسفلی

0424643     بایقراکوه

0422834     بایقوت

0432634     بخشایش

0432726     برآغوش

04245227    برانقار

04243228    برزلیق

04232282    برنلیق

04246416    بزوجیق

0432412     بستان آباد

0427527     بسطاملو

04246854    بسیط

0427428     بشاب

04243229    بقرآباد

04273373    بکرآباد

04232452    بلان لیق

0424339     بلفه تیمور

0422733     بلوک آباد

0412722     بناب تبریز

0492222     بناب مرند

0472216     بندر/شرفخانه

0432438     بنه کهل

0471228     بنیس

0412369     بوراچارلو

0422639     بوکت

0491235     بهرام

0431232     بهرمان

0426296     بهل

04245264    بهمن آباد

0421747     بهنق

04243316    بیات سفلی

0422781     بیانلوجه

0431237     بیجند

04116316    بیرق

04246393    بیک کندی

0471233     بیگجه خاتون

0432515     بیلوردی

0432637     پارام

04246843    پاشابیگ

0422752     پالچقلو

04232722    پاوارس

0472336     پایانه

0472331     پردول

04232373    پورسخلو

0491245     پیام

0491264     پیربالا

0412446     پیرچوپان

0432448     پیشیکلو

0427431     پیغام

0427532     تاتارعلیا

0422835     تازه قلعه

0491242     تازه کندآخوند

0432326     تازه کندپناهی

0412268     تازه کندتبریز

0412735     تازه کندچلقائی

0431268     تازه کندسراب

0421724     تازه کندسفلی

04217412    تازه کندقشلاق

0427542     تازه کندوینق

0411     تبریز

0422845     تپه اسماعیل آباد

0412371     تپه قندیلو

0422645     تجرق مراغه

0424434     تجرق میانه

04246782    تخت سفلی

0427353     تخمدل

0472348     ترپ

04244222    ترک

04243220    ترکمن چای

0432449     ترکه داری

04722462    تسوج/دیزج شیخ مرجان

0431249     تکلدان

04246855    توپ آغاج

0472259     توپچی

04232264    توپقره

0412748     توتاخانه

0422836     تورچی

04323122    تیکمه داش

0472238     تیل

0427329     جاجان

0432439     جان بهان

0427522     جانانلو

0432533     جانقور

0432531     جغناب

0431254     جلده باخان

0492302     جلفا

0432728     جمال آباد

0491258     جواش

0422635     جوان قلعه

04273543    جوشین

0432431     جوقان کوچک

0431255     جهیزدان

0422773     جیران سفلی

0432522     جیغه

04116318    چاوان

0427442     چای کندی اهر

0432527     چای کندی سراب

0422785     چبینلو

0412747     چپقلو

04232283    چتاب علیا/سفلی

04912413    چرچر

0432425     چرزه خون

0423235     چرکنلو

0431251     چرلو

0432317     چرم خوران

04244252    چرن

04244385    چشمه کش

0472239     چشمه کنان

0422753     چگان

04232457    چلاقلو

0422749     چلان سفلی

0422787     چلان علیا

0427379     چلناب

0422641     چنار

0421789     چوان سفلی

0421782     چوان علیا

0421788     چوانباغ

0432532     چوبانلار

0426239     چول قشلاقی

04312476    چوللو

0431244     چه گوش

0422647     چهاربرود

0472252     چهرگان

0427273     چیناب

04244463    حاج یوسفلوی علیا

0432426     حاجی آقا

04246712    حاجی کندی

0427371     حاجی لار

0432332     حافظ

04227592    حبش

0427435     حدادان/آتی کندی

04246263    حسن کندی رود

0422848     حسین آباد

0424334     حلمسی

0422642     حوری

0427269     حوری درق

04275383    حیدرکانلو

04243312    خاتون آباد

0412365     خاصبان

0432723     خاکی

0427447     خالان

0472234     خامنه/دریان

0427274     خان کندی

0412448     خانقاه تبریز

0432631     خانقاه سراب

0421754     خانقاه مراغه

04244293    خانقاه میانه

04127295    خانه برق جدید

04127298    خانه برق قدیم

0422727     خراجو

0424646     خراسانک

0426252     خرم آباد

0421777     خرمازرد

0427362     خروانق

0412266     خسروشهر

0432632     خشکناب

0422627     خضرلو

0412277     خلجان

04275543    خلف بیگلو

0421765     خلیفه کندی/مراغه

04246857    خلیفه کندی/میانه

0427523     خمارلو

0432512     خواجه

0424439     خواجه ده/کلاله

0411285     خواجه دیزج

04246764    خواجه شاهی

0424335     خواجه غیاث

0472349     خواجه مرجان

04232313    خوبستان

0412354     خورخور

04245266    خورده بلاغ

0412733     خوشه مهر/ینگی کندی

0426232     خونیق

04272764    خویسرق

04245229    خیرآباد

04232454    دادلو

04312253    داراب

0492316     داران

0421734     داش آتان

0412458     داش آلمالو

04227843    داشبلاغ بازار

0426295     داشبلاغ مغار

04246362    داشبلاغ هشترود

0427342     داشکسن اهر

0412455     داشکسن تبریز

0426254     دامناب

0431241     دامنجان

0431226     دانباران

04275443    دایان

0426244     دایلار

04227844    دراج سفلی

0427533     دریلو

04232744    درین درق

0427359     دستجرداهر

0424325     دستجرد/بلوکان

04262364    دشدور

04262484    دغلیان

04246865    دلوحسن

0424444     دلی قیز

04274644    دمیرچی حدادان

04327275    دمیرچی سراب

0422829     دمیرچی ملکان

04262474    دوپیق

0427336     دوریق

0492309     دوزال/نوردوز

0432722     دوزدوزان

0491274     دوگیجان

0491294     دولت آباد

0431271     دولت آباد/سراب

04232312    دوه داشی

04246776    دوه یاتاقی

0491259     دیده بان

0412342     دیزج امیرمدار

0412739     دیزج پروانه

0491296     دیزج حسین بیک

0471237     دیزج خلیل

0424638     دیزج رضاقلی بیگ/دیزج علیقلی بیگ

0491267     دیزج قربان

04116310    دیزج لیلی خانی

04273323    دیزج ملک

0427439     دیل بیلمز

0412449     دین آباد

0421735     دیورزم

04246783    ذاکرکندی

0424627     ذولبین

0431279     رازلیق

0422629     رازیان

0432731     رزگاه

0426245     رشت آباد

04245267    رشیدآباد

0427331     روزی

0431228     روستای/هریس سراب

0412744     روشت بزرگ/دوش

0426255     ریحان

0491261     زال

04127292    زاوشت

0492318     زاویه مرند

0423239     زاویه میانه

0491271     زرغان

0432616     زرنق سراب

04232735    زرنق میانه

0424445     زرنکش

0427355     زغن آباد

0426294     زگیلیگ سفلی

04912414    زمهریر

04275394    زنبلان

0491218     زنجیره

0426234     زندآباد

0492212     زنوز

0491249     زنوزق

0412745     زوارق/کوته مهر

0472341     زین آباد

0412341     زین الحاجیلو

0471253     زیناب

0412459     زینتلو

04114322    زینجناب

0412274     ساتلو

0472329     سار

0471242     ساربانقلی

0491282     ساری تپه

04273764    ساری چمن

04246847    ساری قیه

04243322    سانیان سفلی

04232332    سبزارباط

0427545     ستن

0431     سراب

04246856    سراسکندسفلی

0432514     سرای

0412367     سرای ده

0421732     سرج

0427361     سرخه دیزج

0427441     سردارآباد

0431238     سردها

0421757     سرگیزه

0432519     سرند

04246715    سریک

0412362     سرین دیزج

04246413    سعادتلو

0432417     سعیدآباد

0472334     سفیدکمر

04116313    سفیده خوان/اسپرج خوان

0432427     سقین سرا

0432328     سلطانگه

0424633     سلوک

0431252     سنزیق

04244383    سنقرآباد

0421736     سنوکش

0431256     سوین

0424338     سوینج

0431243     سهزاب

04245268    سهل آباد

0411251     سهلان

04232372    سیاه کمر

0424644     سیدبیگ

04262534    سیدلر

0427452     سیرک

0472232     سیس

0412435     سیلاب

0492321     سیلگرد

0491266     سیوان

0492315     سیه رود

0492306     سیه سران

0427351     سیه کلان

04116323    شادآبادعلیا

04116320    شادآبادمشایخ

0431253     شالغون

04274493    شاملوکلیبر

0432534     شاملوهریس

0471255     شانجان

0427462     شاه ولی

04246755    شاهقلی کندی

0471     شبستر

0492313     شجاع

04275463    شجاع خانلو

0427534     شجایلو

04327152    شربیان

04273523    شرف آباد

0427526     شرفه

0422837     شریفلو

0421758     شلیلوند

0472222     شندآباد

0432319     شنگل آباد

0422851     شورجه طورآغای

0491255     شوردرق

04246754    شورقره کندی

0432517     شهرک پائین

0412344     شهرک/سهند

04246734    شهنوازوسطی

04243294    شیخ احمدلو

0422859     شیخ الاسلام

0422865     شیخ بابا

0432524     شیخ رجب

04243317    شیخ طبق

04262933    شیخ قشلاق

04245269    شیخ لر

0472249     شیخ ولی

04232723    شیخدرآباد

0427456     شیخلان سفلی

0422628     شیراز

0412443     شیرامین

04262923    شیربیت

04323123    شیروانه ده

04312472    شیره جین

0422853     شیرین کندی

0412457     صغایش

04275393    صفرلو

0472322     صوفیان/چله خانه

0424645     صوفیلار

0427325     صومعه دل

04327273    صومعه زرین

0422738     صومعه سفلی

0422748     صومعه علیامراغه

0424326     صومعه علیامیانه

0427372     صیفار

04244382    طارون

0427345     طرزم

04232455    طغای

0427535     طوعلی علیا

04232733    طوق

04244332    طوین

0427528     عاشقلو

04275464    عباس آباد

0427457     عبدالرزاق

0422622     عجب شیر

0427445     عربشاه خان

04246415    عرقطو

0491295     عریان تپه

0427323     علویق

0432442     علی آبادالوار

0422831     علی آبادگوراوان قشلاقی

0424632     علی آبادمیانه

0427373     علی آبادورزقان

04232335    علی قشلاقی

0427374     علیار

0471244     علیشاه

0427541     علیوردی اوشاقی

0427543     عمارت

04246777    عمواوغلی

0412336     عنصرود

0491273     عیش آباد

0432315     عین الدین

04243293    غریب دوست/مهماندوست

0472258     غلمانسرای

0492256     فارفار

0431233     فرگوش

04244384    فندقلو

0491285     قاپولوخ

0432446     قازالچای

04232374    قاسم درق

0422861     قاشقچی

0412442     قاضی جهان

04243315    قباق تپه

0412353     قپچاق

04272753    قتانلو

0412461     قدمگاه/بادامیار

0432518     قراجه سراب

0491254     قراجه فیض اله

04232736    قراجه میانه

04323127    قران قیه

0422862     قربان کندی

04246863    قرخ سقر

0421743     قرطاول

0491277     قرمزی قشلاق

0472345     قره آغاج شبستر

0424672     قره آغاج میانه

04232456    قره آور

0432314     قره بابا

0492322     قره بلاغ مرند

04245243    قره بلاغ میانه

0472245     قره تپه

0432323     قره چای حاجعلی

0432313     قره چمن

0422838     قره خضر

04232742    قره طورق

0412741     قره قشلاق

0432322     قره قشه

04274674    قره قیه

04246846    قره کلک

0432429     قره کوشن

04246772    قره گنای

04112528    قزل دیزج

0431248     قزل گچی

04275444    قزل یول

04323125    قزلجه

04116300    قزلچه میدان

0492325     قشلاق

04274494    قشلاق ازبک

04244227    قشلاق سیف الدین

0426233     قشلاق شاه وردی

0427458     قشلاق قره باغلو

0427465     قشلاق قره درق

0422852     قلعه جوق

0421731     قلعه خالصه

04272763    قلعه کندی اهر

0427436     قلعه کندی کلیبر

04262573    قلعه ملک

0426251     قلندر

04232375    قلیچ چی

0472353     قم تپه

0492275     قمیش آغل

0427265     قمیشلو

04232376    قواق علیا

04246714    قوجورعلیا

0422842     قوریجان

0422634     قوزلوجه

0422855     قوش قیه سی

0431259     قوشچی

0412462     قوشقرا

04245228    قوشه بلاغ

0492328     قولان

04232453    قویجاق

0424649     قویون قشلاقی

0432718     قیصرق

0427434     قیه باشی

0431246     کادیجان

0427322     کاسین

04274673    کاغلوگوزلو

0471225     کافی الملک/کوشک

0421755     کامل آباد

0427537     کدخدالوی بالا

0432436     کر

0491265     کراب

0421744     کرج آباد

04114324    کرجان

0412339     کردآباد

0432418     کردکندی

0426246     کردلراهر

0412337     کردلرتبریز

0421723     کرده ده

0411637     کرکج

0432444     کرگان قدیم

0422737     کرمجوان

04273525    کرینگان

04244225    کزرج

0426241     کسانق

04244322    کسلان

0492214     کشک سرای

0426231     کقالق

0472347     کلاش

0427459     کلالق

0427553     کلاله اسلامی

04275473    کلاله علیا

0431263     کلانترسفلی

0472339     کلانکش

0491263     کلجار

0412346     کلجاه

0432327     کلقان

0412463     کلوانق تبریز

0432624     کلوانق سراب

04232753    کلوچه خالصه

0424636     کله گرد

0426259     کلهراهر

0424327     کلهرمیانه

0431231     کلیان

0427422     کلیبر

04246414    کماجرود

0492323     کمارسفلی

0472354     کندرود/گل آبادشبستر

04116303    کندرودتبریز

0492227     کندلج

0424441     کندوان

0427548     کنزه رود

04232732    کنگاور

0412456     کوخالو

04262294    کوربلاغ

0472226     کوزه کنان

0423273     کولا

0491251     کوه کمر

04243314    کوهسالار

04232262    کهبنان

0421729     کهجوق

04327195    کهدولان

0421746     کهق

04246827    کهل بلاغی

0412345     کهنمو

04273544    گال

04245242    گاو

04243226    گاوینه رود

0422849     گدکلو

0426258     گرانکاه

04262574    گرده سنگ

0472338     گروس

0491279     گزافر

0421792     گشایش

0421793     گل

0432419     گل آخر

0421725     گل تپه

0432318     گل قاسم

0423243     گلبوس

0422762     گلستان سفلی

04227593    گلستان علیا

0492233     گله بان

04274683    گلی قوزی

0422775     گلی کندی

0491234     گلین قیه

0432526     گمند

0412366     گمیچی

0422643     گنبد/زاویه

04272754    گنبران

0412338     گنبرف

04262473    گنگل آباد

0427443     گوار

0431262     گواشین

0412464     گواهر

0427375     گوراند

0432428     گورچین

0427271     گورن

0427427     گوزالان

0412452     گوگان/آخی جهان/تیمورلو

04243313    گوگدرق

04232263    گون دوغدی

0427525     گون گورمز

04262483    گونجیک

0423236     گونلو

04227842    گونه باخان

0482561     گوی آغاج

0432525     گویج

0424679     گویجه قلعه

04227663    گویجه قملاق

0472335     لارشبستر

0427524     لاریجان

0424631     لامشان

0412265     لاهیجان

0422843     لکلر

04245263    لله لو

0427348     لمبران

04116326    لیقوان

0422827     لیلان

0427376     لیلی خانی

0492252     لیوار

04232293    ماهی آباد

04112520    مایان سفلی

0422844     مبارک آباد

0427451     متعلق

0432451     متنق

0412351     مجارشین

0427263     مجیدآباداهر

0422863     مجیدآبادمراغه

0491269     محبوب آباد

0422864     محسن آباد

04275382    محمودآباد

0492324     مرازاد

0421        مراغه

04275293    مردانقم

0421751     مردق

0427551     مرزآباد

04274643    مرزرود

0492236     مرکید

0491        مرند

0472342     مزرعه

0427357     مزرعه شادی

0427327     مسقران

0492329     مسن

0427377     مشک عنبر

0471229     مشنق

0424634     مغامیر

0421745     مغانجیق

0432618     مقصودلو

04246352    مکتو

04243325    ملاحاجی

0431276     ملایعقوب

04244333    ملک

04273524    ملک تالش

04116330    ملک کیان

0422822     ملکان

0423234     ممان

0412432     ممقان

0472351     منور

0472352     موجمبار

0427432     مولان

0422794     مولو

0427334     مهترلو

0432712     مهربان

0422637     مهماندارعجب شیر

0422841     مهماندارملکان

04246765    مهمانلو

0491299     میاب

0432452     میاردان

0423222     میانه

0432633     مینق

04273354    میوه رود

0412445     نادیلو

04262293    ناظم آباد

0422632     نبرین

0427429     نجف تراکمه

0427341     نچق

04246845    نخودآباد

0421728     نرج آباد

04244323    نشق

04246353    نصیرآبادسفلی

04246822    نظرکهریزی

0472327     نظرلو

0472332     نعمت اله

04244325    نقاباد

0426291     نقاره کوب

0426249     نقدوز

0432623     نمرور

0427268     نواسر

0432421     نوجده کوه/جوقان بزرگ

0412276     نوجه ده

0427437     نوجه ده بهشتی

04274484    نوجه ده رجائی

0432434     نوجه ده سادات

0492319     نوجه مهر

04243227    نودلق

0492326     نوشیروان

0427358     نهریق

0432516     نهند

0432535     نیچران

0427278     نیق

0431274     وانق سفلی

0491239     وانلوجق

04275474    وایقان اهر

0472227     وایقان شبستر

0421722     ورجوی

0427324     ورزقان اهر

0424328     ورزقان میانه

04246753    ورقه علیا

0472346     ورکش

04262363    ورگهان

04243323    ورنکش

0424628     وظیفه خوران

0422644     ولنجیق

04246826    ولی کندی

04244324    ونجان

0426243     ویجینی

04246713    ویران قیه

0492304     هادیشهر/علمدار/گرگر

0491286     هاوستین

04274483    هجران دوست

0432453     هراب

0491237     هرزندجدید

0491291     هرزندعتیق

0422633     هرکلان

0431277     هروان

04116332    هروی

0432612     هریس سراب

0472256     هریس شبستر

04217414    هریس مراغه

04114325    هزارباران

0424622     هشترود

0412447     هفت چشمه

0426297     هلان اهر

0427277     هلان صفرعلی

0492312     هلق

0424435     هندلان

0491244     هوجقان

0427262     هوراند

0431264     هولیق

0427261     هووای

0491238     یالقوزآغاج مرند

04243225    یالقوزآغاج میانه

0492216     یامچی

04227596    یانبلاغ

04246824    یانیق

04262533    یاورکندی

0422646     یایچی

0426237     یخفروزان

04232737    یدی بلاغ

0492287     یکان سعدی

0492243     یکان علیا

0492246     یکان کهریز

0427321     ینگجه اهر

0431273     ینگجه سراب

04323126    ینگجه عباسی

0422631     ینگجه عجب شیر

04217262    ینگجه مراغه

04244334    ینگجه میانه

0432536     ینگجه هریس

04112570    ینگی اسپران

0422846     یورقنلوی جدید

0422839     یوزباش کندی

0427433     یوزبند

0432422     یوسف آباد

04246828    یهرچی

 

 

آذربایجان غربی:

0443555     آخته خانه

0482565     آرپاچای

0444571     آغبلاغ

04826555    آغجیوان

0441357     آغچه قلعه

0482469     آغچه مسجد

0481331     آغداش

0482536     آغول بیک

0462332     آق گل

0441351     آلمان آباد

0482535     احمدآباد/تکاب

0482468     احمدآباد/شاهیندژ

0462437     احمدآباد/کش ارخی

0482636     اختتار

0441        ارومیه

0444343     اسلام آباد

0444562     اشنویه

0482471     اقبال

0442357     اگریقاش

0432316     الخلج

0491247     النجق/قینر

04443356    الواتان

0441259     الیاس آباد

0441246     امامزاده

0441452     انگنه

04825675    انگورد

04826553    اوچ تپه بوکان

0481369     اوچ تپه قلعه

0481371     اوچ تپه کرد

0462227     ایواوغلی

0462279     بادکی

0441247     بارانداز

0482238     باروق

0444439     بازارچه مرزی/تمرچین

0462337     بازرگان خوی

04613534    باغدرق

0441264     بالانج

0441353     بالو

0441476     باوان

0441477     بچه جیک

04613615    بدلان

0482631     برده زرد

0444441     بسطام بگ

0481372     بکتاش

04444473    بن دره

0441355     بند

0482622     بوکان

0462472     بهلول آباد

0461351     بیزنده

0444361     بیطوش

0443637     بیگم قلعه

0461348     بیله وار

0444337     بیوران سفلی

0444435     پادگان/پسوه

04444475    پادگان/پیرانشهر

0441453     پر

04613613    پسک سفلی

0444432     پسوه

0461349     پکاچیک

0462462     پلدشت

0462469     پورناک

0444422     پیرانشهر

0461344     پیرکندی

0443535     تازه شهرارومیه

0443639     تازه قلعه

0462435     تازه کندخوی

0482563     تخت سلیمان

0441437     ترکمان

0482522     تکاب

0443532     تمر

0441358     توپراق قلعه

0424428     توشمانلو/لیوانلو

0441257     تومتر

0482464     تیزخراب

03526921    تیزورک                      یزد

0441438     جارچلوارومیه

0481352     جارچلومیاندوآب

04414383    جارچی لو

0441439     جبل کندی

0481359     جعفرآباد

04444383    جلدیان

0481357     جوادحصاری

0462362     چالدران/سیاه چشمه

0461359     چاوشقلی

0481336     چلخماز

0481328     چلیک

04825623    چوپلوتکاب

0482461     چوپلوجه شاهین دژ

0462276     چورس

0482322     چهاربرج

04825395    چهارطاق

0481374     حاج حسن مکریان

0482653     حاجی آباد

0481356     حاجی بهزاد

0442358     حاجی خوش

04444463    حاجی غلده

0462277     حاجیلار

0461347     حاشیه رود

0481358     حاصل قپی افشار

04825673    حسن آباد/تکاب

0462466     حسن کندی

0443632     حسنلو

0482663     حسین مامه

0482651     حمامیان

0482343     حمید

0481367     حیدرآباد

0441474     حیدرلوی بیگلر

04613434    خاکمزدان

0441475     خانشان

0441455     خانقاه سرخ

0442339     خانقاه مهاباد

0462474     خانه/های/سازمانی/سدارس

0462431     خضرلو

0441252     خطایلو

0444292     خلیفان

0443635     خلیفه لو

0442347     خورخوره

0461     خوی

0442342     دارلک

0482654     داش بند

04825676    داش قیزقاپان

0444434     دربکه

04443316    درمان آباد

0442348     دریاس

0441255     دستجرد

0482537     دورباش

0441446     دیزج تکیه

0441244     دیزج دول

0461336     دیزج دیز

0441432     دیزج مرگور

0443539     دیلزی

0462331     دیم قشلاق

04613585    رازی

0441423     راژان

0443641     راهدانه

04443362    ربط

0482632     رحیم خان

0441254     رشکان

0461329     رهال

0461341     زارعان

0461355     زاویه حسن خان

0462281     زنگلان سفلی

0461357     زورآباد

0441248     زینالو

0441424     زیوه ارومیه

0444437     زیوه مهاباد

0482656     ساری قامیش

0441478     ساعتلوی بیگلر

04825323    سبیل

0482659     سراب

0443553     سرای ملک

0481335     سرچنار

0444322     سردشت

0443531     سرنق

0443462     سرو

0444431     سروکانی/اندیزه

0462368     سعدل

0441447     سعیدلو

0443544     سلطان احمد

0443522     سلماس/مغانجوق

0443534     سوره

0481366     سوگلی تپه

04443367    سی سر

04613433    سیدتاج الدین

0443543     سیلاب

0443422     سیلوانا

0461373     سیه باز

0482422     شاهین دژ

0481322     شبیلو/علیا

04826345    شرفکند

0443552     شکریازی

0462422     شوط

0441434     شهرک صنعتی/ارومیه

0461352     شهرک صنعتی/خوی

0443642     شهرک/المهدی

0462467     شهرک/سدارس

0482635     شهری کند

0482662     شیخ علی

0482437     صفاخانه

0462426     صوفی خوی

0444574     صوفیان

0441352     طسمالو

0441456     طلاتپه

04825325    عرب شاه

0441493     عسگرآبادتپه

0441457     عسگرآبادکوه

0481375     علی بگلو

0441471     علی بیگلو

0443636     فرخزاد

0481325     فسندوز

0462223     فیرورق

0481327     فیروزآباد

0443638     قارنا

0481376     قاریاغدی

0481337     قبان کندی

0481334     قپچاق

0441448     قرابقلو

04414385    قرارگاه/حمزه

0462432     قرانقو

0441253     قره آغاج ارومیه

0462429     قره آغاج خوی

0441325     قره باغ

0462436     قره تپه خوی

0481365     قره تپه میاندوآب

0441243     قره حسنلو

0441449     قره حسنلوخواجه پاشا

0462272     قره ضیاالدین

0443533     قره قشلاق سلماس

0442345     قره قشلاق مهاباد

0482637     قره کند

0482652     قره موسی لو

0441258     قزل عاشق

0442346     قزل قپی

0461354     قشلاق

0482431     قشلاق بختیاری

04812386    قطار

04613583    قطور

0444436     قلعه تراش

04443313    قلعه رش

0442354     قم قلعه

0462282     قنات میرزاجلیل

04825625    قوجه

0461335     قوروق

04824333    قوزلوی افشار

0443322     قوشچی ارومیه

0441327     قولنجی

0462473     قیرکندی/میرزاکندی

04824335    قیزکورپی

0482564     قینرجه

0443372     کارخانه قند/نوشین شهر

0444332     کانی زرد

04826556    کانی سیران

0443541     کانیان

0441473     کریم آباد

0482462     کشاورز

0441433     کشتیبان

0462328     کشمش تپه

0443546     کلشان

0444338     کلوسه سفلی

0444445     کله سپیان

0462367     کلیساکندی

0443549     کنگرلو

0442355     کوسه کهریز

04444384    کولیج

0443634     کویک

0441326     کهریز

0442351     کهریزه شیخان

0442352     کیک آبادگابازله

0481339     گاومیش گلی

0462321     گجوت

0441245     گچین

0441451     گردآباد

0444433     گردکشانه

0481373     گرده رش

04444465    گرگول

0441442     گل تپه

0481354     گل سلیمان آباد

0443571     گلعذان

0441467     گنبد

0441463     گنگچین

0441443     گورچین قلعه

0441356     گوگ تپه ارومیه

0442356     گوگ تپه مهاباد

0481323     گوگ تپه میاندوآب

0482344     گوی جلو

04613586    گیوران

0442349     لج

0481324     للکلو

0462322     ماکوخوی

04824325    مامالو

0443633     محمدیار

0482438     محمودآباد

0462427     مخور

0462434     مرگنلرخوی

0441495     مرنگلوی بزرگ

0441461     مرنه

0481351     مظفرآباد

0481326     ملاشهاب الدین

04826343    ملالر

0443537     ملحم

0461356     ملهزان

0481332     ممدل

0441464     ممکان

0442222     مهاباد

0481        میاندوآب

0441436     میاوق

0443631     میرآبادارومیه

04443352    میرآبادمهاباد

04812385    نادرقلی

0462468     نازک علیا

0441458     نازلو

0444572     نالوس

0482568     نبی کندی

04443365    نستان

0481353     نصیرکندی

0443622     نقده

04443342    نلاس

0444573     نلیوان

04443347    نوآباد

0441469     نی چالان

0461372     وار

0443551     وردان

0441472     وقاصلو

0461345     ولدیان

04613533    ویشلق علیا

04824323    هاچه سوشاهیندژ

0443556     هشتراک

0441466     هشتیان

0443538     هفتوان

0462334     هندور

0482435     هولاسو

0481364     یاریجان خالصه

0443547     یالقوزآغاج شبستر

0461346     یزدکان

0481355     یقین علی تپه

0482434     ینگی آرخ

0442344     یوسف کندی

0462428     یولاگلدی

04825393    یولقون آغاج

اردبیل:

0452328     آبی بیگلو

0452243     آتشگاه/ارجستان

0452363     آراللو

0452343     آرخازلو

0452682     آزادلو

0451887     آغبلاغ آقاجان

0451255     آغبلاغ رستم خان

0452474     آغبلاغ کرد

0452576     آغبلاغ گدوک

0452549     آغبلاغ مشکین شهر

0452579     آق درق

0452784     آق قباق

0451231     آقاباقر

0452643     آقاحسن بیگلو

0452667     آقامحمدبیگلو

0452455     آقامیرلو

0451276     آقچه کند

0452596     آلمای علیا

0452545     آلنی

0452229     آلوارس

0452371     آلوچه فولادلو

0452632     آنی علیا

0452489     آهو

0452738     ابراهیم آباد/آغدام

0452751     ابراهیم کندی وسطی

0451265     ابربکوه

0452416     ابلی سفلی

0452742     اجیرلو

0452553     احمدآباد

0452555     احمدبیگلو

0452829     ادلو

0452548     ارباب کندی

0452552     ارجق

0451     اردبیل

0451248     اردیموسی

04522452    اسب مرز

0452469     اسکستان

0452745     اسلام آباد/جدید

0452746     اسلام آباد/قدیم

0452731     اسماعیل کندی

0452782     اصلان دوز

0452634     اظماره

0452683     اکبرآباد

04522454    الداشین

04512493    الماس

0452479     ام آباد

0451232     امیدچه

0452534     انار

0452442     اناویز

0452238     انزاب سفلی

0451239     انزاب علیا

0452573     انزان

04526574    انگوتلار

0452452     اواشانق

0452836     اوجاق قشلاق خروسلو

0452839     اوچ بلاغ

0452748     اوزون قوئی

0452732     اولتان

0452648     اوماسلان

0452795     ایدر

0452733     ایران آباد

0452392     ایرینجی/خانه شهر

0452475     ایلخچی کوثر

0452629     ایلخچی گرمی

0451272     ایمیر

0452833     اینجلو

0452372     اینلو

0452388     ایوریق

0452891     باباش علیا

0452826     بابک

0451269     باروق

0452535     بالوجه میرک

0452789     بران علیا

0452591     برک چای

0452484     برندق

0452342     بریس

0452437     بفراجرد

0452365     بقرآباد

0452376     بلقیس آباد

0452498     بلوکانلو

0452461     بنماران

0452637     بنه

0452459     بنیادآباد

0452373     بودالالو

0452798     بودجه سفلی

0452419     بورستان

0452386     بوسجین

0452349     بویاغچلو

0452544     بیجق

0452654     بیلداشی

0452822     بیله سوار

0452636     بینه

0452753     پاراقشلاق

0452722     پارس آباد

0452644     پرچین

0452646     پرمهر

0452536     پریخان

0452744     پریواتلو

0452478     پیرآغاج

0451366     پیراقوم

0452418     پیربداغ

0452341     پیله رود

0452662     تازه کندانگوت

0451271     تازه کندشریف آباد

0452752     تازه کندقدیم

0452686     تازه کندقره بلاغ

0451254     تپراقلو

0452431     ترزنق

0451234     تقی دیزج

0452672     تک بلاغ

0452652     تکانلو

0452735     تکچی

0452734     تکله کندی

0452655     تولون

0452468     تیل

0451426     ثمرین

0452581     جبارلو

0452538     جبدرق

0451427     جبه دار

0452676     جدا

0452882     جعفرآباد

0452413     جعفرلو

0452541     جمال آباد

0451273     جمایران

0452353     جید

0452398     جین قشلاقی

0452583     چاپاقان

0452414     چالگرود

04524714    چملوگبین

0452699     چنارخروسلوداغ

0452679     چنارساریخان بیگلو

0451256     چناقرود

0452656     چونگنش

0452658     چونه خانلو

0452888     حاج خانعلی کندی

0452739     حاج عوض قشلاقی

0452741     حاجی تاپدوق

04527946    حاجی دولت

0452391     حاجی محمود

0451236     حسن باروق

0452321     حفظ آباد

0451253     حکیم قشلاقی

0452642     حمزه خانلو/حسن کندی

0452324     حور

0452759     خان قشلاقی

0452439     خانقاه بفراجرد

0452356     خانقاه سفلی

0452331     خانقاه علیا

0452389     خانه شیر

0452566     خرم آباد

0452422     خلخال

0452885     خلیفه لوبیله سوار

0452585     خلیفه لومشکین شهر

0452367     خلیل آباد

0452433     خمس

0451351     خواجه بلاغی

0452887     خورخورعلیا

04524854    خوشنامه

0451259     خیارک

0452539     دده بیگلو

0452673     درگاهلو

0451244     دره آباد/کلور

0452571     دستگیر

0452755     دشت مغان/شهرک/مغان

0452791     دلیک یاریقان/طاهرآباد

0452374     دم صغرلو

0452684     دمیرچی

0452893     دمیرچی خرابه سی

0452572     دوشانلو

0452332     دولت آباد

0452559     دوه چی

0452665     دیزج

0452678     دیکداش

0451275     دیولق

0452396     رضاقلی قشلاقی

0452582     رضی

0451266     رضی آباد

0452827     روح کندی

0452561     زاویه سنگ

0452477     زاویه کرد

0452496     زرج آباد

04512494    زردآلو

0452577     زرگر

0452685     زنگبار

0452681     زنگیر

0452663     زیوه

0452584     ساره بانلار

0452687     سامانلو

0451252     سامیان

0452793     سرخای کندی

0452222     سرعین

0452696     سروآغاجی

0452567     سریخانلو

0452417     سکرآباد

0451833     سلطان آباد

0452495     سنگ آباد

0452488     سوسهاب

0452465     شال

0451577     شام اسبی

0452235     شایق

0451274     شریف بیگلو

0452551     شعبانلو

0452639     شکراب/هاچاکندی

04526922    شورستان

0452884     شورگل

0452645     شهرک/بعثت

0451838     شهرک/صنعتی/اردبیل

0451261     شیخ احمد

0452311     شیرین بلاغ

0452761     صفرلو

0452589     صلوات

0452476     صوفلو

0451258     صومعه

04524442    صومعه رودبار

0451425     طالب قشلاقی

0452688     طاووس دره سی

0452436     طولش

0452675     عباسعلیلو

0452563     علی کهریز

04526924    عمارات

0452785     عمران آباد

0452327     عنبران سفلی

0452354     عنبران علیا

0452454     فاراب

0452547     فخرآباد

0452832     فولادلوقوئی

0452494     فیروزآباد

0452666     قاسم کندی

0452677     قربانلو

0452664     قره آغاج

0452593     قره آغاج پشته

0452562     قره باغلار

0451241     قره تپه سبلان

0452796     قره تکانلو

0452669     قره خان بیگلو

0452394     قره شیران

0452453     قره قشلاق

0452546     قره قیه

0451421     قره لر

0452441     قزل درق

0452355     قزل قیه

0452892     قشلاق اینالی برات

04527942    قشلاق جلیللو

0452881     قشلاق حاج طهراج

0452781     قشلاق ساری قوئی شاهمار

0452697     قشلاق عبا

0452542     قصابه

0452668     قلعه برزند

0451268     قلعه جوق سبلان

0452574     قلی بیگلو

0452575     قلیچ خانلو

0452554     قورت تپه

0452598     قورت تپه مرادلو

0452395     قورتولموش

0452497     قوزلو

0452783     قوشاقشلاق

0452587     قوشه سفلی

0452313     قوناق قران

0452378     قیدقشلاقی

04524853    کجل

0452693     کدخدالو

0452649     کردلر

0451824     کرکرق

0452369     کرگان

0452458     کرندق

0452257     کریق

0452361     کریق بزرگ

0452464     کرین

0452438     کزج

0452462     کلورامام رود

0452631     کله سرسفلی

0452377     کله سرنیر

0452588     کلی علیا

0452397     کمال آباد

0452597     کنجوبه

0452592     کنده کندی

0452246     کنزق

0452564     کنگرلو

0452543     کوجنق

0452385     کورائیم

0452384     کورعباسلو

0452315     کوهساره

0452375     کهریز

0451264     گرجان

0452347     گرده

0452622     گرمی/شهرک/ولیعصر

0452443     گزاز

0452352     گلشن

0452357     گللو

0452578     گلنوجه

04524444    گلوزان

0452415     گلیجان

0452456     گنجگاه

0451251     گندیشمین

0452674     گوده کهریز

0452368     گورادل

0452429     گورانسراب

0452886     گوردیگل

0452736     گوشلو

0452828     گوگ تپه

0452379     گوگرچین

0452698     گونی کندی

0451828     گیلانده

0452472     گیلوان

0452491     گیوی زاویه

0452492     گیوی/کوثر

0452532     لاهرود

0452466     لرد

0452695     لکرآبادسفلی

0452411     لکندشت

0452428     لمعه دشت

0452432     لنبر

04524713    ماجولان

0452594     مازافا

0452434     مجره

0451263     مجنده

0452653     مجیدلو

0452638     محمدتقی کندی

0452754     محمودآباد

0452586     مرادلو

0452451     مرشت

0452345     مرنی

0452522     مشکین شهر

0452599     مشیران

0452787     مقصودلو

0452314     ملااحمد

0452487     منامین

0452565     موئیل

0452312     مهماندوست

0452473     میانرودان

0452557     میجنده/اور/اندزگ

0452348     میرزانق

0452568     میرکندی

0452889     میرودی کندی

0452558     میزان

0452339     مین آباد

04526572    نجفقلی قشلاقی

0452486     نساز

0452537     نقدی علیا

0452481     نمهیل

0452322     نمین

0452325     ننه کران

0452338     نوجه ده

0452788     نورمحمدکندی

0452334     نوشنق

0452364     نوشهر

0452337     نیارق

0452382     نیر

0452457     نیلق

0452647     وان

0452399     ولیعصرنیر/ایلانجیق

0452393     ویرثق

0452242     ویلادرق

0452792     هزارکندی

0452482     هشتجین

0452499     هشین

0452412     هل آباد

0452838     هیبت جهانخانلو

0452362     هیر

0452335     یزن آباد

0452346     یونجالو

اصفهان:

0332372     آب پونه

0361257     آبشیرین

0332356     آبگرم

0362272     آران/بیدگل

0362342     آزران

0372465     آغچه

0372435     آنالوچه

0362235     ابوزیدآباد

0362436     ابیانه

0362547     احمدآباد/گلزارمحمد

0312438     اذان

0335532     اراضی/باغ ملک

03712238    ارجنگ/کهرت

0362524     اردستان

0324447     اردیب

0362438     اریسمان

0372467     ازناوله

03623324    ازوار

0312662     اژیه

0311886     اسپارت

0361256     استرک

0362234     اسحاق آباد

0321226     اسفرجان

0312733     اسفنداران

0372437     اسکندری

0312644     اسلام آباد

0321321     اسلام آباد/شهرضا

0311858     اشکاوند

0312636     اشکهران

0332432     اشن

0311357     اصغرآباد

0311     اصفهان

0332335     افجان

0372545     افوس

0332355     الوار

0334272     اله آباد

0321242     امامزاده/علی اکبر

0331243     امیرآباد

0321235     امین آباد

0324322     انارک

0372487     اورگان

0362452     اوره

0372447     اوزنبلاغ

0335242     اوشیان

0311876     ایچی/جار/یفران

0324435     ایراج نائین

0312348     ایمان شهر/اشترجان

0312347     ایمان شهر/مینادشت

0372438     بادجان

0362434     بادرودنطنز

0312342     باغ ابریشم/یزدآباد

0335622     باغ بهادران

0323224     بافران

0362534     باقرآباد/اردستان

0312656     باقرآباد/کوهپایه

0372462     بتلیجه

0362453     برز

0362347     برزوک

0311882     برسیان

0335558     بروزاد/میرآباد

0312672     بزم

0323265     بلان نائین

0372463     بلطاق

0372446     بلمیر

0323278     بنویدعلیا

0321237     بوان

0372452     بوئین/میاندشت

0332345     بودان

0324432     بیاضه

0312552     بیدشک/دهلر

0322364     بیده

0362462     بیدهند

0312663     پایگاه هوائی/هاشم آباد

0311577     پایگاه/هشتم شکاری

0335648     پرکستان

03123860    پلارتگان/دارافشان

0322268     پوده/قهه

0312381     پیربکران

0312774     پیکان

0311883     پیله وران

0371226     تجره/مهرآباد

0372458     تخماقلو

0362543     تلک آباد

0332343     تندران

0312637     تودشک

0332322     تیران

03113691    تیرانچی

0372343     تیکن

0311856     تیمیارت/فساران

0321221     جرم افشار

0312642     جزه اصفهان

0361243     جزه کاشان

0324442     جعفرآباد/ابراهیم آباد

0332368     جعفرآباد/خمیران

0335656     جعفرآباد/زرین شهر

0334442     جعفرآباد/نائین

0362558     جنبه

0312668     جندابه

0312635     جندان

0324434     جندق نائین

0311873     جور/اسفینا

0311865     جوزدان برآن

0331228     جوزدان/نجف آباد

0312655     جوشقان

0361236     جوشقان استرک

0362372     جوشقان قالی

0312543     جهادآباد

0361374     جهق

0311878     جیلان آباد

0372472     چادگان

0324437     چاه ملک

0335625     چرمهین

0372552     چغا

0372547     چقیورت

0335645     چم طاق/چم حیدر

0335638     چم نور/چم یوسفعلی

0334224     چمگردان

0324332     چوپانان

0322366     چهارراه/سعادت آباد

0372433     چهل خانه

0362448     چیمه

0331256     حاجی آباد

0312548     حبیب آبادبرخوار

0312652     حبیب آباد/آذرخواران

0372482     حجت آباد

0332365     حسن آباد/آبریزه

0335534     حسن آباد/تنگ بیدکان

0312753     حسن آباد/جرقویه

0332376     حسن آباد/علیا

0311825     حسن آباد/قهاب

0312434     حسن رباط

0362346     حسنارود

0362557     حسین آباد/اردستان

0332427     حسین آباد/عربستان

0362228     حسین آباد/کویر

0322337     حنا

0335548     حوض ماهی/آبرو

0312744     حیدرآباد

0312667     خرم/خورچان

0361223     خرمدشت

0332344     خرمنان

0361553     خزاق

0335653     خشوئیه

0322367     خفرشهرضا

0362466     خفرکاشان

0372431     خلج/قوهک

0371262     خم پیچ

0372562     خمسلو

0311351     خمینی شهر

0371     خوانسار

0311521     خوراسگان/قهجاورستان

0324422     خور/بیابانک

0312546     خورزق/برخوار

0335554     خولنجان/آدرگان/لنج/زیباشهر

0332428     خونداب

0372445     خویگان سفلی

0372534     خویگان علیا

0362583     خیرآباد/کاشان

0332436     خیرآباد/نجف آباد

0372422     داران

03123835    دارگان

0372436     دامنه

0372344     در

0362548     درباغ

0311375     درچه پیاز

0361225     دره

0332358     دره بید/نجف آباد

0372466     دره بیدخوانسار

0322277     دزج

0312545     دستجرد/برخوار

0312734     دستجرد/کمال آباد

0312328     دستگردقداده

0311868     دشتی

0322434     دماب

0332434     دماب/نجف آباد

03116337    دنارت

0332374     دوتو

0371224     دوشخراط

0312582     دولت آباد

0312583     دولت آباد/صنعتی

0332353     دولت آباد/نجف آباد

0362437     ده آباد/متین آباد/فهی

0335552     ده سرخ

0311834     ده کرم

0322262     دهاقان

0372542     دهسور

0332422     دهق

03355350    دیزیچه

0312736     رامشه

0361551     راوند

0371263     رحمت آباد/خوانسار

0362544     رحمت آباد/کاشان

0331234     رحمت آباد/نجف آباد

0311836     رحیم آباد

03116335    ردان فیزادان

0372478     رزوه

0332362     رضوانشهر

0311864     روران

0362335     رهق

0362263     ریجان

0312352     زازران

03342662    زاینده رود/بهجت آباد/باباشیخعلی/بیستجان

0311888     زردنجان

0334222     زرین شهر

0312372     زفره فلاورجان

0312638     زفره کوهپایه

0335652     زمان آباد

0362537     زواره کاشان

0311867     زیار

0321248     زیارتگاه

0312666     سجزی

0372488     سدزاینده رود

0334243     سده لنجان

0372332     سراور

0311855     سرشبادران

0372348     سعیدآباد

0372443     سفتجان

0362553     سفیده

0322322     سمیرم

0361247     سن سن

0371228     سنگ سفید

0372428     سواران

0332363     سوران

0321246     سولار

0312686     سونیچی

0312535     سه برخوار

0312645     سهر

0312665     سهران

0335424     سهرفیروزان

03123842    سهروفیروزان

0323273     سهیل/سپرو

0312742     سیان/گنج آباد

03123832    سیاه افشار

0372532     سیبک

0312534     سین

0322368     سیور

0372335     شادگان/فاویان

0312532     شاهپورآباد

0312522     شاهین شهر

0362554     شهراب

0321        شهرضا

0312385     شهرک بهاران/سهلوان/آبنیل/باغکومه

0361255     شهرک صنعتی/امیرکبیر

0312647     شهرک صنعتی/سجزی

0335537     شهرک صنعتی/مبارکه

0311681     شهرک/بهارستان

0335527     شهرک/صفائیه

0335545     شهرک/علامه مجلسی

0361447     شهرک/22بهمن

0311832     شیدان

03123845    طاد/ونهر

0362442     طار

0335553     طالخونچه

0362443     طامه

0361552     طاهرآباد

0362433     طرق رود

0362447     طره

0312678     طهمورثات

0362552     ظفرقند

0372441     عادگان

0324445     عروسان گلستان

0332357     عزیزآباد

0332334     عسگران

0312682     علوان آباد

0362337     علوی

0332424     علویجه

0372485     علی آباد/قلعه شاهرخ

0362284     علی آباد/محمدآباد

0322272     علی آبادجمبزه شهرضا

0362238     علی آبادفخره

0312588     علی آبادملاعلی

0332438     علی آبادمهردشت

03123862    علیشاهدان

0322334     فتح آباد

0324438     فرخی نائین

0372522     فریدونشهر

0362464     فریزهند

0312311     فلاورجان

0323263     فوداز

0334262     فولادشهر

0335543     فولادمبارکه

0312674     فیض آباد/شریف آباد

0372464     قائم آباد

0362233     قاسم آباد

0372448     قره بلطاق

0362375     قزاآن

0321233     قصرچم

0372444     قفر

03113690    قلعه امیریه

0372538     قلعه سرخ

0312345     قلعه میر

0332337     قلعه ناظر

0322273     قمبوان

0362362     قمصرکاشان

0322276     قمیشلو

03712236    قودجان/تیدجان

0372429     قودجانک

0312653     قورتان

0362224     قه

0312362     قهدریجان

0362377     قهرود

0332338     قهریزجان

0362556     قهساره

0312658     قهی

0334257     کارخانه/ذوب آهن

0361     کاشان

0362378     کامو

0312344     کاویان

0335654     کاهریز

0311866     کبوترآباد

0335644     کته شور/صادق آباد

0323264     کجان نائین

0335256     کچوئیه

0362545     کچورستاق/امیران

0362542     کچومثقال

0372459     کرچ

0335634     کرچگان

0332348     کردسفلی

0332347     کردعلیا

0312357     کرسکان

0335538     کرکوند

0322282     کره

0362456     کشه

0312654     کفران/فارفان

0312673     کفرود

03342664    کله مسلمان/کله مسیح

0362348     کله/ارمک

0312536     کلهرود

0312649     کلیشاد/هرند

0335642     کلیشادرخ

0312318     کلیشادفلاورجان

0362432     کمجان

0312533     کمشچه

0322362     کمه

0372483     کمیتک

0372342     کنجدجان

0311884     کندلان/دستجا

0332346     کنهران

0311356     کوشک

0335556     کوشکیچه/بارچان/دستگردمهرآوران

0311887     کوهان برآن

0332366     کوهان نجف آباد

0312622     کوهپایه

0321267     کهرویه

0331232     کهریزسنگ

0362574     کهنگ

0322365     کیفته پادنا

0312575     گرگاب

0322342     گرموک

0324443     گرمه

0312572     گزبرخوار

0372432     گشنیزجان

0372322     گلپایگان/نیوان

0332435     گلدره

0331223     گلدشت

0372439     گنجه

0312676     گیشی/قمشنان/قلعه بالا

0312373     لارگان/لارگیجی

0312432     لای بید

0335647     لای بید/حاجت آقا

0312732     مالواجرد

0335522     مبارکه

0334632     مجتمع/صنایع دفاع

0362444     مجتمع/کالای الکتریک

0312724     محمدآبادجرقویه

0334245     مدیسه

0362227     مرق/سادیان

0312643     مزرعه شور

0361248     مشکان

0312657     مشکنان

0372484     مشهدکاوه

0372486     معروف آباد/قرقر

0372468     معصوم آباد

0321244     مقصودبیک/وشاره/باغ سرخ

0311847     منشیان

0321228     منظریه

0312433     موته

0312564     مورچه خورت

0335637     مورکان

0322275     موسی آباد

0362535     موغار

0311570     مولنجان

0362532     مهاباد

0332354     مهدی آبادنجف آباد

0323268     مهرآدران

0324436     مهرجان نائین

03123866    مهرگان

0322338     مهرگرد

0321232     مهیار

0372469     میرآبادخوانسار

0332336     میرآبادنجف آباد

0312422     میمه/وزوان

0323225     نائین

0331     نجف آباد

0362468     نسران

0362334     نشلج

0312735     نصرآبادجرقویه

0362283     نصرآبادکاشان

0362424     نطنز

0322372     نقل/دنگزلو

03355355    نکوآباد

0372449     نماگرد

0372442     ننادگان

0362282     نوش آباد

0334635     نوگوران

0372434     نهرخلج

0372536     نهضت آبادخوانسار

0331342     نهضت آبادنجف آباد

0362582     نهوج

0362322     نیاسر

0323267     نیستانک

0362572     نیسیان

0312722     نیک آباد

0362446     نیه

0362338     وادقان

0372258     وانشان

0332352     ورپشت

0312684     ورتون

0312648     ورزنه

0372346     ورزنه گلپایگان

0362345     ورکان

0334225     ورنامخواست

0362455     ولوجرد

0312435     ونداده

0322336     ونک

03623323    ویدوج/ویدوجا

0371244     ویست

0331225     ویلاشهر

0335643     هاردنگ

0312646     هاشم آباد

0335547     هراتمه

0311823     هرمدان

0312633     هرند

0324452     هفتومان

0323226     هماآباد

0322274     همگین

0362445     هنجن

0372461     هندوکش

0372352     هنده

0321227     هونجان

0312366     هویه/ریاخون

0362454     یارند

0331244     یزدانشهر

0362285     یزدل

 

البرز:

0261439     آتشگاه

0262454     آجین دوجین

0261534     آدران کرج

0262447     آران

0262444     آردهه

0261527     آسارا

0262523     آغشت

0261522     آیگان/کلوان

0261785     احمدآباد/سردارآباد

02625393    احمدآبادکاشانی

0261533     ارنگه/ابهرک

0261772     اشتهارد

0262458     اقلان تپه

02617782    ایپک آباد

0262467     برغان

02624746    بزج

0261535     پورکان

0262469     تالیان علاقبند

0262463     تنگمان

02617365    جارو

02617360    جعفرآباد/رحمانیه

02624733    جوستان

0261537     جی

0261538     چاران

0262432     چندار

0262456     چهاردانگه

0262545     حاجی بیگ

0262453     حسین خانلو

0262465     خور

0262462     خوروین

0261529     درده سر/کیاسرلات

0262482     دنبلید

0262525     دنگیزک/ابراهیم بیگی

02624736    دهدر

0261787     راشته

0262436     رامجین

0261677     رزکان

0262451     زعفرانیه

0262446     زکی آباد

0262483     زیدشت

0262434     سرخاب

0262468     سعیدآبادهشتگرد

0262437     سنقرآباد

02624883    سوهان

0261449     سیاهکلان

0261536     سیجان

0261524     سیرا/پل خواب

0262452     سیف آباد

0262426     شهرجدید/هشتگرد

0261525     شهرستانک

0261777     شهرک صنعتی/اشتهارد

0262533     شهرک/صنعتی/سپهر

02624722    شهرک/طالقان

0261670     شهرک/مهندسی/زراعی/هما

0261680     شهرک/ناز

0262522     شیخ حسن

0262527     صفرخواجه

0262438     طاووسیه

0262528     عرب آبادکوه

02625313    علی سید/اقبالیه

0261688     فرخ آباد/زیبادشت

02617783    فردآباد

0262466     فشند/کوشک زر

0262477     فشندک

0262459     قارپوزآباد

0262455     قاسم آبادبزرگ

0262448     قوهه

0261     کرج

0262433     کردان

02624744    کرود

0261532     کندر

0261528     گچسر

0261610     گرمدره

0262445     لشگرآباد

0261730     ماهدشت/مردآباد

02617784    مختارآباد

02617786    مرادتپه/صحت آباد

0262526     ملک آباد

02624843    منگلان/گوران

0261523     مورود

02624737    مهران

0262537     نجم آباد

0261526     نسا

0262531     نظرآباد

02617781    نکوجار

0262474     وشته

0261521     ولایت رود/دیزین

0261630     ولدآباد

0262457     ولیان

0262421     هشتگرد/ساوجبلاغ

0262464     هیو

0262435     ینگی امام

 

ایلام:

0842645     آب انار

0842622     آبدانان

0842852     ارکوازملک شاهی

0842534     ارمو

0842537     اسلام آباد

0842652     انجیره

0841        ایلام

0842322     ایوان غرب

0842835     بان رحمان

0842572     بدره/گچکوبان/شهرک ولیعصر

0842784     بردی

0842462     بلاوه تره سفلی

0842732     بیشه دراز

0842633     پشت قلعه

0842772     پهله زرین آباد

0842464     تخم بلوط سفلی

0842356     ترن

0842586     تلخاب

0842456     جان جان

0841238     جعفرآباد

0842832     چالاب

0841222     چالسرا

0841239     چاویز/چشمه دادری/بلین/شانکبود

0842583     چشمه شیرین

08412236    چشمه کبود

0842544     چم ژاب

0842642     چم کبود

0842836     چنگوله

0842272     چوار

0842345     چهارمله

0842348     خوران

0842436     خورده چشمه

0842522     دره شهر

0842552     دشت چمران

0842762     دشت عباس

0842548     دلفان آباد

0842722     دهلران

0842585     زرانگوش

0842352     زرنه

0842432     زنجیره سفلی

0842446     زنجیره علیا

0842466     زیرتنگ

0842647     ژیور

0842337     سراب

0842634     سراب باغ

0842482     سراب کلان

0842422     سرابله

0842452     سرتنگ مله ماران

0842454     سنگ سفید

0842438     شباب

0842443     شله کش

0842232     شهرک صنعتی/ایلام

0842834     شهرک/اسلامیه

08412233    شهرک/شهید/کشوری/سرتاف

0842342     شهرک/نبوت

0842546     شیخ مکان

0842457     شیراوند

0842882     صالح آباد

0842442     صیدنظری سفلی

0842445     صیدنظری علیا

0842535     عباس آباد

0842485     علی آبادعلیا

0842458     علی مدد

0842486     قنات آباد

0842354     کپنه کران

0842448     کل کل

0842343     کلان

0842587     کلم

0842347     کله جوب ایوان

0842488     کله جوب شیروان چرداول

0842434     کهره هلیلان

0842892     گلان

0842864     گنبدپیرمحمد

0842284     گنجوان

0842654     گنداب

0842484     لرینی

0842472     لومار

0842532     ماژین

0842282     مورت

0842637     مورموری

0842752     موسیان

08412235    مهدی آباد

0842822     مهران

0842862     مهرملکشاهی

0842782     میمه

0842644     وچکاب

0842538     وحدت آباد

0842638     هزارانی

0841225     هفت چشمه/بانقلان

0842468     هلسم

 

بوشهر:

 

0773482     آب پخش

0772524     آباد

0772825     آبدان

0771225     آبطویل

0772875     آبکش

0772769     آبگرمک

0772563     ابوالخیر

0771232     احمدی/دویره

0772728     اخند

0772534     اشکالی

0772437     امام/حسن

0772766     انارستان

0772522     اهرم

0772667     باب منیر

0772663     بادوله

0772525     بازوئی

0772571     باشی

0772637     باغان

0772533     باغک

0772741     ببود

0773415     برازجان

0772872     بردخون

0772826     بردستان

0772738     بستانو

0773469     بشیرآباد

0773495     بنارآزادگان

0773441     بنداروز

0772823     بندر/الی

0771        بندر/بوشهر

0772822     بندر/دیر

0772422     بندر/دیلم

0772564     بندر/رستمی

0772382     بندر/ریگ

0772725     بندر/طاهری

0772721     بندر/کنگان

0772322     بندر/گناوه

0771233     بندرگاه

0772743     بندو

0772734     بنک

0772443     بنه اسماعیل

0772526     بنه گز

0772666     بنیاد

0772633     بوحیری

0773435     بوشکان

0773492     بویری

0772338     بهمنیارشرقی

0772736     بیدخون

0772434     بیدو

0772727     پرک

0773453     پرگانک

0772387     پوزه گاه

0772574     پهلوان کشی

0771235     تل اشکی

0773468     تل سرکوب

0773445     تنگ ارم

0772775     تنگمان

0772565     جائینک

0772829     جبرانی

0773467     جتوط

0772384     جزیره/ریگ

0771234     جزیره/شیف

0772762     جم

0773449     جمیله

0772774     جنوب جم

0772627     چارک

0772626     چاووشی

0772331     چاه بردی

0772536     چاه پیر

0772576     چاه تلخ شمالی

0773428     چاه خانی

0771228     چاه کوتاه

0772724     چاه مبارک

0771222     چغادک

0773494     چهاربرج برازجان

0772393     چهاربرج گناوه

0772385     چهارروستائی

0772388     چهارمحال

0773497     چهل ذرعی عجم

0772438     حصار

0772282     خارک/جزیره خارک

0772744     خره

0773484     خلیفه ای

0772577     خورشهاب

0772622     خورموج

0773437     خوشاب

0772538     خیاری

0773457     خیرآباد

0773434     دالکی

0772625     درازی

0773466     درودگاه

0772638     درویشی

0772767     دره بان

0773491     دشتگور

0773487     دشتی اسماعیل خانی

0772562     دلوارساحلی

0772824     دوراهک

0772764     دولنگه

0773485     ده کهنه/شبانکاره

0773486     دهداران

0773443     دهرودسفلی

0773451     دهرودعلیا

0773439     راهدار

0772394     رودشور

0773446     رودفاریاب

0772765     ریز

0773433     زیارت

0772665     زیارت ساحلی

0773471     سربست

0773473     سرقنات

0773432     سرکره

0772828     سرمستان

0772644     سرمک

0771231     سرمل حسینکی

0773462     سعدآباد

0772527     سمل جنوبی

0772642     سنا

0772742     سهموشمالی

0772431     سیاه مکان

0772643     شنبه

0772531     شورکی

0773474     شول

0772873     شهنیا

0772635     شیخیان ماری

0772729     شیرینو

0772779     صیدی

0773448     طلحه

0772569     عالی چنگی

0772532     عالی حسینی

0771568     عالی شهر

0772436     عامری دیلم

0772567     عامری ساحلی

0772629     عربی

0772726     عسلویه

0773496     عطیبه

0773431     عیسوند

0773436     فاریاب

0772337     فخرآوری

0772778     قائدی

0772528     قباکلکی

0773447     قلعه سفید

0772662     کاکی

0772668     کردوان علیا

0771442     کره بند

0772579     کری

0772745     کلات

0773452     کلل دشتستان

0772628     کلل دشتی

0773444     کلمه

0772432     کنارکوه

0772529     کناری

0772391     گاوسفید

0772575     گرگور

0772539     گلکی

0772339     گماران

0772636     گنخک شیخی

0772773     گندمزار

0772831     گنوی

0772389     گوابین

0772578     گورک دژگاه

0772573     گورک سادات

0772634     لاوررزمی

0772641     لاورساحلی

0773499     لایپه

0772827     لمبدان

0772324     مال قائد

0772392     مال محمود

0772632     محمدآباد

0773489     محمدجمالی

0772332     محمدصالحی

0772386     محمدی

0772877     مغدان

0772832     ملگه

0772737     منطقه ویژه/پارس جنوبی

0773493     میاندشت

0772746     میانلو

0773498     میلک

0772732     نخل تقی

0773464     نظرآقا

0773421     نورآباد

0771236     نوکارنخلی

0773456     نی نیزک

0773465     وحدتیه

0772739     هاله

0773472     هلپه ای

0771226     هلیله

چهار محال بختیاری:

0382485     آقبلاغ

0382552     آلونی

0382626     آلیکوه

0382475     آورگان

0382592     ابواسحاق

0382223     ارجنک

0382622     اردل

0382545     ارمند

0382344     اسدآباد

0382467     امام/قیس

0382589     امامزاده حسن

0382287     امامزاده/دستگرد

0382744     امیدآباد

0382276     ایرانچه

0382737     باباحیدر

0382639     باجگیران

0382378     بارده

0382546     باغ انارمیلاس

0382558     باغ بهزاد

0382666     برجوئی

0382556     بردبر

0382422     بروجن

0382464     بلداجی

0382372     بن

0382533     بوگر

0382784     بهمن آباد/صمصامی

0382536     بیدله

0382477     بیژگرد

0382541     پل بریده

0382224     پیربلوط

0382296     تشنیز

0382388     تومانک

0382636     جغدان

0382568     جوانمردی

0382746     جونقان

0382549     چله گاه

0382757     چلیچه

0382358     چم چنگ

0382359     چم خلیفه

0382366     چم زین/چلیوان

0382365     چم عالی

0382369     چم کاکا/دشتی

0382535     چمن بید

0382782     چمن گلی

0382567     چنارمحمودی

0382652     چهراز

0382286     حاجی آباد

0382486     حسین آباد

0382385     حیدری

0382292     خراجی

0382327     خوی

0382277     خیرآباد

0382285     دزک

0382288     دستنا

0382587     دشت پاگرد

0382775     دشت زرین

0382634     دشتک

0382655     دوازده امام

0382483     دوراهان

0382644     دورک اناری

0382557     ده صحرا

0382648     ده کهنه رویگر

0382432     دهنوبروجن

0382772     دهنوکوهرنگ

0382537     دهنوگرگ اله

0382534     دهنومیلاس

0382628     رستم آباد

0382647     رفن

0382278     زوردگان

0382352     سامان

0382293     سرتشنیز

0382633     سرچاه

0382662     سرخون

0382529     سردشت

0382656     سرمور/ممسنی

0382456     سفیددشت

0382564     سلح چین

0382586     سندگان

0382363     سوادجان

0382346     سوده جان

0382322     سورشجان

0382274     سورک

0382487     سولیجان

0382547     سونک

0382594     سهل آباد/ده سوخته

0382468     سیبک

0382482     سیف آباد

0382262     شلمزار

0382645     شلیل

0382258     شمس آباد

0382368     شوراب صغیر

0382361     شوراب کبیر

0381        شهرکرد/چالشتر

0382588     شهریار

0382376     شیخ شعبان

0382248     طاقانک

0382736     عیسی آباد

0382722     فارسان/کران

0382452     فرادنبه

0382242     فرخ شهر

0382752     فیل آباد

0382265     قلعه تک

0382643     قلعه رشید

0382275     قلعه میکلا

0382632     کاج

0382225     کالولک

0382653     کاونددرویشان

0382367     کاهکش

0382474     کردشامی

0382484     کلبی بک

0382472     کنارک

0382762     کوهرنگ

0382532     کهیان

0382531     کینک

0382488     گدارکبک

0382776     گردو

0382362     گرمدره

0382294     گشنیزجان

0382646     گل سفید/دوپلان

0382476     گلوگرد

0382593     گنج/گرداب

0382462     گندمان

0382672     گندمکار

0382566     گوشکی

0382742     گوشه/چغاهست

0382268     گهرو

0382386     لارک

0382522     لردگان

0382654     لیرابی

0382356     مارکده/قوچان

0382582     مال خلیفه

0382554     مرادان

0382328     مرغملک

0382343     مصطفی آباد

0382635     معدن

0382539     معمور

0382543     منج/مشکدوزان

0382542     منجرمویی

0382473     مورچگان

0382786     مورز

0382773     میهه

0382637     ناغان

0382548     ناغان لردگان

0382272     نافج

0382478     نصیرآباد

0382434     نقنه

0382342     وانان

0382384     وردنجان

0382336     هارونی

0382383     هرچگان

0382257     هفشجان

0382667     هلوسعد

0382364     هوره

0382392     یاسه چاه

0382377     یان چشمه

0382585     یونکی

 

خراسان جنوبی:

0562562     آبیز

05623315    آسفیچ

0561229     آسو

05625463    آفریز

05623394    آنیک نوغاب

0562335     آواز

0562824     آیسک

0562571     اردکول

05625694    استند

0562629     اسدآباد

0562322     اسدیه

0562568     اسفاد

0562565     اسفدن

0562543     اسفشاد

0562537     اسلام آباد

05615237    افضل آباد

0562549     افین

0561242     اوجان

05625385    باراز/کلاته سعید

0562572     بارنجگان

05615213    بجد

05623395    براندود

05625254    برکوک

05625583    بزن آباد

0562831     بسطاق

0562527     بسکاباد

0562434     بصیران

0562829     بغداده

0562566     بمرود

0562628     بندان

0562334     بورنگ

05612274    بویک

05612434    بهدان

05625693    بهمن آباد

0562626     بیچند

05615215    بیدخت

05623396    بیدسک منند

0561     بیرجند

05623634    بیژائم

0562551     بیناباج

05625383    بیهود

0562365     پخت

0562536     پهنائی

0562557     پیش بر

05623313    تخته جان

0562423     تقاب/معصوم آباد

05625533    تیغاب

05625523    تیغدر

05626635    جوان

0561236     چاچ

05626275    چاه حسن سموری

0562623     چاه داشی

05626653    چاه دراز

05626276    چاه عباس اردنی

05626274    چاهشند

0562532     چاهک موسویه

0562828     چرمه

05623633    چنشت

0562632     چهارفرسخ

0562563     حاجی آباد/زیرکوه

05622387    حاجی آباد/مود

05615233    خراشاد

0562544     خشک

0562534     خضری

0561237     خنگ

05623393    خوان

05626253    خوان شرف

0562427     خور

0562422     خوسف

05626226    خونیک سفلی

05622326    خونیکسار

05623643    درح

0562323     درخش

0562324     درمیان

0562329     دستگرد

0562833     دوحصاران

0562834     دوست آباد

0562542     دهشک

05626633    دهک

05626316    دهنو

05622385    رزق

05625253    روم

05626318    رومه

0562835     زنگوئی

0562529     زول

05625483    زهان

0562367     زیدر

05615214    ساقدر

05615234    ساقی

0562533     سده بیرجند

0562822     سرایان

0562362     سربیشه

0561342     سرچاه تازیان

05612433    سورگ

0562826     سه قلعه

05626654    سهل آباد

05626314    سیدال

0562424     سیوجان

0561226     شاخن

0562564     شاهرخت

0562662     شوسف

05615216    شوشود

05624255    شهرستانک/عیلکی

0561251     شهرک/صنعتی/بیرجند

0562545     شهرک/قدس

05625534    شهرک/هاشمیه

05622328    شیرگ ججک

0562556     شیرگ سارجین

0562664     طارق

05623253    طبس مسینا

05626273    طبسین

05625255    عباس آباددشت

05615238    غیوک

05625485    فخران

0562426     فدشک

05612353    فلارگ

0562567     فندخت

05622386    فنود

05623318    فورخاص

0562332     فورگ

05623255    فیض آباد

0562522     قائن

0562531     قومنجان

0562555     کبودان

0534223     کجه

05625473    کرغند

05625384    کروه

0562832     کریمو

05626258    کلاته سیدعلی

05625382    کلاته نصیر

05623316    کوشکک

05612273    گازار

05625584    گرماب

0562559     گریمنج

05622384    گز

0562326     گزیک

0562239     گسک

05624253    گل

05615236    گوگچین

05623317    گیت

0562366     گیو

05623645    لانو

0562428     ماژان

05625524    محمدآباد/پسکوه

0562539     محمدآبادعلم

05622383    مختاران

05615218    مرک

0561232     مزداب

0562337     مسک

05623646    مشوکی

0562827     مصعبی

0562433     معدن قلعه زری

0562222     مود

05615217    مولید

0561228     مهموئی

0561531     میریک

05626313    میغان

05623648    نازدشت

0562343     نصرالدین

0561241     نقنج

05623312    نگینان

05615212    نوده

0562328     نوزاد

0562327     نوغاب بیرجند

0562554     نوغاب پسکوه

0562535     نوغاب حاجی آباد

05615235    نوغاب زیرگ

0561224     نوفرست

0562622     نهبندان

05625465    نیگ

0561244     واشان

0562528     ورزگ

05622388    هریوند

0562     همراه روستائی/بیرجند

0535        همراه روستائی/فردوس

0561235     همراه روستائی/نوغاب زیرگ

0562338     هندوالان

 موضوع مطلب :
امکانات جانبی


 
 
بالای صفحه