فونت یونیکد ایران نستعلیق نگارش دوم - IranNastaligh

فونت ایران نستعلیق 2 نسخه ارتقا یافته ایران نستعلیق 1 است که برای کاربردی تر کردن و افزایش قابلیتهای آن امکان ایجاد کشیدگی در آن فراهم شده، و برخی اشکالات عدم انطباق با یونی کد در آن برطرف شده و همچنین اصلاح حروف در آن صورت گرفته است. کشیدگی در رسم الخط فارسی دارای قواعد خاصی است که متاسفانه در ویرایشگرها این قاعده ها رعایت نشده اند. اغلب (InDesign و Word کشیدگی ای که برنامه های فعلی بر روی متن ها اعمال می کنند (مانند کشیدگی خودکار در نادرست و نازیبا هستند و لازم است ترتیبی اندیشید که این کاستی برطرف گردد. در فونت ایران نستعلیق سعی شده قواعد کشیدگی درست رعایت گردد و تا حد امکان از کشیدگی های نادرست کلمات جلوگیری شود. البته لازم به ذکر است که در ساخت فونت های رایانه ای بسیاری از قواعدی که در ساخت فونت بکار برده شده برای اولین بار اجرا شده است و اصولا قواعد و ساختار از پیش تعریف شده ای در فونت یون یکد وجود نداشته تا بر اساس آن عمل شود که بدان اشاره خواهد شد. همه سعی دس تاندرکاران پروژه این بوده است که ویرایش دوم فونت نستعلیق تمامی قواعد کشیدگی را در فونت نستعلیق اجرا نماید هرچند با توجه به گستردگی و تنوع در این قواعد قطعا کامل تر کردن آن در آینده لازم است.

دانلود

/ 0 نظر / 68 بازدید