مفاتیح نوین آیت الله مکارم شیرازی

این کتاب کار مهم و نوینى است که براى نوسازى مفاتیح الجنان مرحوم محدّث قمى و
(با امتیازات متعدّدى که دارد) در مقام احیاى آن برآمده است.
نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی با همکاری احمد قدسی - سعید داودی
نوبت چاپ : سوم
زبان : عربى با ترجمه فارسى
حجم:7,593 KB
/ 0 نظر / 209 بازدید